Studia Doktoranckie - Stypendia

Doktorant może ubiegać się o przyznanie:

1. stypendium doktoranckiego;

2. zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej;

3. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

4. stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej:

- stypendium socjalne;

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

- zapomoga;

- stypendium rektora dla najlepszych doktorantów;

5. stypendium finansowane z działalności statutowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów z FPM i inne stypendia

 

Szanowni Państwo,

Mogą się już Państwo ubiegać o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej:

- socjalne

- dla najlepszych doktorantów

- dla niepełnosprawnych

- o zapomogę

Regulamin i informację na ten temat znajdą Państwo również na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/

  

Do wykazu osiągnięć należy dołączyć ponumerowane załączniki potwierdzające deklarowany dorobek jednoznacznie potwierdzający autorstwo oraz prowadzenie aktywności naukowej w r.a. 2016/2017.

Termin składnia wniosków- czwartek, 26.10.2017, do godziny 14.15, w pokoju nr 21 (Dziekanat).

 

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych doktrantów

15 Wniosek Doktoranci 2017

16 Wniosek Zapomoga 2017

Wykaz osiągnięć 2017

Stypendia doktoranckie 2017/18

 

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy akcję stypendialną – nabór wniosków na stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Lista wymaganych dokumentów wg. Kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

1. Wniosek o stypendium doktoranckie

2. Wniosek o stypendium projakościowe

3. zał. nr 1 do Kryteriów (Oświadczanie kierownika jednostki o możliwościach prowadzenia zajęć dydaktycznych)

4. zał. nr 2 do Kryteriów (Osiągnięcia doktoranta – tabelka)

5. Kryteria przyznawania styp. dokt. i zwiększenia styp. dokt. 2017

6. Reg. projakościowe

 

Termin składnia wniosków-  do 17.10.2017 (wtorek), do godziny 14.00, w pokoju nr 21 (Dziekanat) z wyłączeniem 12.10.17 (środa).

W załączniku znajdą Państwo odpowiednie dokumenty oraz podpisane przez Dziekana Kryteria.

We wniosku o stypendium projakościowe prosimy o wpisanie dokładnej liczby godzin dydaktycznych - samodzielnych + ewentualnie jako asystenta nauczyciela (staż dydaktyczny).

 

Stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej 2015/16

Zarządzenie Rektora PW nr 37/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016 z dnia 15 września 2015

Załącznik do Zarządzenia Rektora PW nr 37/2015 - regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktoranów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu - zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Załącznik nr 8 do Regulaminu - zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów


Załącznik do Decyzji nr 13/2015 Dziekana WA PW - kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na WA PW


Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 2015/16

Zarządzenie Rektora PW nr 36/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej z dnia 31 sierpnia 2015

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW - procedura przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW - regulamin przyznawania i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej


Kryteria przyznawania stypendiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015/16


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.